0
تعیین اصالت سکه نادر شاه
سلام و ارادت، خواستم از اساتید در رابطه با اصالت این سکه مرتبط با نادر شاه سوال کنم.
حقیقتش خودم به شک افتادم خواستم نظر شما اساتید گرامی رو هم بدونم.