اصالت و قیمت سکه 5000 دیناری خطی
سلام
این سکه 5000 دیناری خطی مظفرالدين شاه قاجار اصالت دارد؟ و قیمتش چقدر است؟
لطفا جواب دهید.