مدال السلطان العظم 1334 احمد شاه
باسلام
دوستان میشه لطفاً بگید این مدال السلطان العظم 1334 احمد شاه اصل هست یا تقلبی و اگر اصل هستش قیمتش چنده؟