سکه پنج ریالی مصدق ۱۳۳۴
باسلام
اساتیت بزرگوار لطفا قیمت این سکه پنج ریالی مصدق ۱۳۳۴ رو مشخص کنید
سپاس گذارمیشوم