1
یک دلار مورگان ۱۸۷۹ s
سلام خدمت عزیزان و استادان گرامی
اگر امکان داره سکه مورد نظر را اصالت سنجی کنید؟