ارزش این قطعه
سلام
یک دستبند تزئین شده با سکه بهم رسیده میخواستم بپرسم ارزشش چقدر میباشد؟