صفحه قبل
ارور فلز اضافه سکه
باسلام
لطف کنید و چگونگی شکل گیری ارور فلز اضافه سکه رو بیان کنید
سپاس