پیشنهاد درجه کمیت براساس شاخص کمیت
با سلام؛ ضمن سپاس از زحمات بی‌شائبه مدیریت محترم ایران آنتیک و سایر همکاران؛ پیشنهاد می‌شود مشابه بسیاری از منابع معتبر جهانی درجه کمیت هر نوع سکه یا مدال براساس یک شاخص کمیت (Numista Rarity index) ک می‌تواندحداکثر تا ۱۰۰ باشد تعیین و اعلام گردد و در سایت ایران آنتیک علاوه بر اطلاعات موجود از جمله جنس، تاریخ ضرب و وزن این شاخص عددی کمیت نیز درج گردد؛ با تشکر؛ تصویر پیوست شاخص کمیت در خصوص نمونه ربع پهلوی پَترن برنزی است ک برای بنده نیز بسیار جالب بود.