1
مدال توانا بود هرکه دانا بود رضاشاه
باسلام
دوستان لطف کنید نظر بدین راجبه اصالت و قیمت؟
باتشکر