0
سکه trade dollar 1875
باسلام
سکه ی ضمیمه شده trade dollar من بنظر شما ارزشی دارد؟
باتشکر