1
مدالی متفاوت از سری گارد جاویدان
با سلام؛ مدال تصویر ذیل دارای ظاهری متفاوت از سری گارد جاویدان است؛ نظر ب تاریخ ضرب سال ۵۸ آیا مدال مانند سکه‌های پهلوی دارای تاریخ ضرب ۵۸ در سال ۵۷ ضرب شده‌اند یا آنکه این مدال در خارج از ایران و در سال ۵۸ ضرب شده است؟ دوستان اگر توضیحات تکمیلی دیگری نیز دارند (درجه کمیت و کیفیت) ارائه بفرمایند.