اصالت وقیمت ۲۰ریالی ۱۳۵۳
باعرض سلام خدمت اساتیت محترم میخواستم بدونم ایااین ۲۰ریالی اصل هست ودربارهاین نوع تاریخ باز که تابحال ندیدم بدونم وقیمتش روباتشکر از پاسخهای شما