روش تشخیص سکه آمریکایی
با سلام
من یک سکه قدیمی آمریکایی دارم چطوری میتونم از اصل بودنش اطمینان پیدا کنم ؟