صفحه قبل
اصالت مدال بیست و پنجمین سال سلطنت
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که اصالت و ارزش حدودی این مدال را تعیین فرمایند.
دوستی مدعی است که این مدال جعلیه ولی واقعیت این است که ظاهری مشکوک داره...