0
کیفیت سکه ۲۵ دینار ۱۳۲۹
با سلام . این سکه چه کیفیتی دریافت می کند و چه اتفاقی برای ۵ روی سکه افتاده ؟
با تشکر از دوستان گرامی .
سکه ای در فروشگاه ایران آنتیک تقریباً مشابه این هست کد 011400 با عنوان بر آمدگی اضافه آیا این هم بر آمدگی اضافه هست یا خارج از ضربخانه اینطوری شده ؟