0
ارزش کلکسیونی سکه
با سلام
آیا اگر سکه ای را در محلول رزین اپوکسی قرار دهیم تا سکه درون آن قرار بگیرد آیا ارزش کلکسیونی آن از بین می رود؟
تصاویر زیر به عنوان نمونه پیوست شد.
با تشکر از شما