اصالت وارزش سکه ۲۰۰۰ریالی باچرخش ۱۲۰درجه
باسلام خدمت کارشناسان عزیز.
بنده چون اطلاعات زیادی ندارم،چرخش این سکه روبامقایسه باسکه های چرخشی وخواندن مطالب سایت حدس زدم،فلذا ازشماعزیزان خواهشمندم چرخش،اصالت وارزش این سکه رو تعیین بفرمایید.باتشکرازشما