صفحه قبل
سکه ۵ دینار ۱۳۱۰
با سلام.
این سکه ۵ دینار ۱۳۱۰ چه کیفیتی دریافت می کند؟