صفحه قبل
نحوه تمیز کردن برگه های آلبوم
باسلام
برگه های آلبوم سکه من بعد از دوسال اینطوری به رنگ بنفش تغییر رنگ داده. امکان پاک کردن برگه ها هست؟ با چه ماده ای میشه پاک کرد؟