0
ارزش سکه ۱دیناریوگسلاوی سابق
عرض سلام خدمت کارشناسان عزیز.
اگرلطف کنیدوبفرماییداین سکه ۱دیناریوگسلاوی ارزشمندهست؟واگردارای ارزش هست چه قیمتی براش درنظرمیگیرید؟
کمال تشکرازشمابزرگواران