0
اصالت وارزش سکه ۱۰ریالی جمهوری نازک
باعرض سلام خدمت کارشناسان وعوامل سایت سکه ها.
اگرلطف کنیدونظرتون رو درمورداین سکه ۱۰ریالی ۱۳۶۱بفرماییدممنون میشم.
همونطورکه درعکسها ملاحظه میکنیداین سکه نسبت به سکه های مشابه هم نازکتروهم کوچکتراست.
تشکرفراوان بابت وقتی که میگذارید