3
اشتباه در مورد سکه پارتاماسپاتس ارائه شده در سایت
با سلام و تبریک سال نو خدمت اساتید ارجمند
بنظر سکه ارائه شده به اسم پارتاماسپاتس در قسمت سکه های چکشی مربوط به اشکانی در واقع سکه سیناتروک دوم تیپ S82.1 ارئه شده توسط استاد سلوود است و بنابر شواهد تاریخی متعدد پارتاماسپاتس هرگز سکه ای ضرب نکرد و تنها در پشت سکه تراژان می توان در مراسم تاج بخشی، ایشان مشاهده کرد. می خواستم اساتید هم در این مورد اظهار نظر کنن.
با تشکر