1
سکه دو رو تصویر پنج هزار دینار احمدشاه
با سلام
ایا این سکه اصل هستش؟
(سکه دو رو تصویر پنج هزار دینار احمدشاه هستش)
با تشکر زنده باشید.
خواهشا به جزئیات دقت کنید؛
با تشکر