0
اطلاع از اصالت سکه 5000 دینار 1306 رضا شاه
با سلام
آیا سکه 5000 دینار 1306 بنده اصل می باشد؟
با تشکر.