0
اصالت سکه دوهزار دینار 1323
سلام
این سکه دوهزار دینار 1323 اصالت دارد؟
و جز سکه های کمیاب حساب می شود؟