0
۵۰ پسوس مکزیک
درود فراوان خدمت همگی عزیزان،لطفا نظر کارشناسانه خودتان را در باره این سه از نظر اصالت و قیمت محبت بفرمائید.سپاسگزارم
سپاس ،جوشکاری نداره،اگر خوب دقت کنید اون قاب را عمدا طوری طراحی کردند که بشه بهش زنجیر وصل کرد،و قابل جدا شدن است.در صورت سالم بودن ،بدون جوشکاری لطفا نظرتون رادر مورد قیمتش لطف کنید.ممنونم