صفحه قبل
سکه ۵ریالی نقره محمد رضا شاه
باسلام لطفا اصالت وقیمت این سکه ۵ریالی‌ نقره را بفرمائید.