0
سکه ۲قران نقره
با سلام لطفا بفرمایید این سکه اصالت دارد؟ قیمت چند است؟