سکه ۲۵ کوپک ۱۸۹۶ نیکلای دوم
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که اصالت، درجه کیفی و ارزش کنونی این سکه را تعیین نمایند. متشکر