0
یادبود طلایی امام علی
باسلام
از کارشناسان محترم تقاضا دارم کمیت و ارزش یادبود امام علی را تعیین نمایید
ممنون
سلام پشت سکه یادبود و اینکه فکر نمیکنم جنسش از طلا باشه