سکه ۵۰ دینار ۱۳۳۲
باسلام و خسته نباشید
لطفا اصالت و قیمت این سکه ۵۰ دینار ۱۳۳۲ را بفرمایید.