1
تعیین اصالت و قیمت سکه۵۰۰۰دینار نقره احمد شاه
سلام خسته نباشید
لطفا اصالت و تعیین قیمت سکه۵۰۰۰دینار نقره بفرمایید