0
تعیین اصالت و قیمت سکه ۵۰۰۰ دینار نقره مظفرالدین شاه
سلام
لطفا بفرمایید سکه سکه ۵۰۰۰ دینار نقره اصالت دارد؟
قیمت چه میزان میباشد؟
سلام بله با عرض پوزش عکس را اشتباهی اپلود کرده بودم ممنون از یاداوری.