0
تعیین اصالت و قیمت سکه ۵ ریال نقره
با سلام
لطفا بفرمایید این سکه اصالت دارد؟
قیمت در چه میزان میباشد؟