صفحه قبل
تعیین اصالت و قیمت سکه ۵۰۰۰ دینار نقره رضا شاه
باسلام
لطفا بفرمایید سکه ۵۰۰۰ دینار نقره رضا شاه دارای اصالت میباشد؟
قیمت چه میزان میباشد؟