0
مدال برنز احمدشاه قاجار ۱۳۳۷ هجری
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که درجه کیفی و قیمت کنونی این مدال رو بفرمایند. متشکر.