0
کارشناسی سکه 2000 دینار رضا شاه
سلام
لطفا کیفیت و قیمت این سکه 2000 دینار رضا شاه رو بفرمایید.