0
سکه 1 ریالی تصویری محمد رضا شاه
سلام
این دو سکه 1ریالی تصویری محمد رضا شاه اصالت دارد؟
و قیمتش چقدر است؟