صفحه قبل
سکه 1000 دینار 1330 خطی (سایز بزرگ) احمد شاه
سلام
این سکه هزار دیناری خطی احمد شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر هست؟