0
کارشناسی سکه چکشی
با سلام بر کارشناسان گرانقدر
آیا این سکه اصالت و ارزش نگهداری دارد ؟
و برای کدام دوره و چه کشوری است ؟
ممنونم