0
اصالت و دوره سکه چکشی
با سلام بر کارشناسان گرانقدر
این سکه آیا برای دوره صفوی است؟
اصالت دارد؟
ممنون