0
سکه یک دلاری ساخت امریکا سال 1845
باسلام
سکه یک دلاری ساخت امریکا سال 1845 چند قیمت است؟
ایا خریدار دارد؟
ایا اصل میباشد؟
باتشکر