0
اصالت و قیمت سکه هزار دیناری خطی احمد شاه
سلام
آیا این سکه هزار دیناری خطی احمد شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟
تشکر