0
اصالت سکه 1000دیناری ناصرالدین شاه
سلام
این سکه 1000دیناری ناصرالدین شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟
تشکر