اصالت و کیفیت و قیمت سکه نیم ریالی
سلام لطفا اساتید در مورد این سکه نظر خودرا بگویند ایا این سکه اصل است؟
چه کیفیتی دارد؟
ارزشش چقدر است؟