1
سکه 2 دراخما 1978 یونان
سلام
من این سکه را دارم خواستم بدونم سکه ی ارزشمندی است؟
تشکر