0
اصالت سکه 4 فلس غازی اول
باسلام
آیا این سکه 4فلس مال غازی اول دارای اصالت است؟
با تشکر