0
کارشناسی سکه دو دینار پهلوی اول
سلام خدمت عزیزان
سکه دو دینار پهلوی اول داشتم اصالت سکه ضرب اول یا دو رو میخواستم راهنمایی کنین
تشکر