2
۵۰۰ دینار خطی احمد شاه قاجار ۱۳۳۰
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که درجه کیفی، کمیت و ارزش کنونی این سکه ۵۰۰ دینار خطی احمد شاه قاجار ۱۳۳۰ را بفرمایند.
متشکر.
خواهشمندم جناب موسوی هم نظر خود را بفرمایند.