سکه های چکشی
سلام
این سکه ها اصل هستن؟
برای چه دوره ای هستن؟